Concerten en optredens

Hier vind je een overzicht van een aantal concerten en optredens waar Chris zijn medewerking aan verleend. Het is leuk om je daar een keer te ontmoeten.